Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Tors 2017-06-01 v 22
14 - 19 EDAF15 EDAF15-0214 Tentamen Tentamen D4-pv, F4-bs, Pi3 MA 8, Hela 2018-01-26 14:15
v 34 Tors 2017-08-24 v 34
8 - 13 EDAF15 EDAF15-0214 Tentamen Omtentamen D4-pv, F4-bs, Pi3 E:2116 2017-06-08 16:18
 
Omtentamen
 
Tentamen