Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tis 2016-10-25 v 43
14 - 19 EDA698 EDA698-0211 Tentamen i realtidssystem Tentamen IDA3 3T E210, 3T E218 Samtidigt som EDA040 2017-11-15 12:44
v 51 Tors 2016-12-22 v 51
14 - 19 EDA698 EDA698-0211 Tentamen i realtidssystem Omtentamen IDA3 3T E413 Samtidigt som EDA040 2017-11-15 12:44
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
14 - 19 EDA698 EDA698-0211 Tentamen i realtidssystem Omtentamen IDA3 3T E230 m EDAF30, Samtidigt som EDA040. Tills 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen