Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 1 Ons 2017-01-04 v 1
14 - 19 EDA095 EDA095-0212 Tentamen i nätverksprogrammering Omtentamen BME4, D4, F4, L4-gi E:1123 2017-11-15 12:44
v 22 Fre 2017-06-02 v 22
8 - 13 EDA095 EDA095-0212 Tentamen i nätverksprogrammering Tentamen BME4, D4, F4, L4-gi Vic:3B 2017-11-15 12:44
v 34 Ons 2017-08-23 v 34
8 - 13 EDA095 EDA095-0212 Tentamen i nätverksprogrammering Omtentamen BME4, D4, F4, L4-gi MA 8C 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen