Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tis 2016-10-25 v 43
14 - 19 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Tentamen BME5-sbh, D3, D4-ki, E4-pv, F4-pv, M4-me, Pi4-pv MA 9A-E Samtidigt som EDA689 2016-09-29 21:21
v 51 Tors 2016-12-22 v 51
14 - 19 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen BME5-sbh, D3, D4-ki, E4-pv, F4-pv, M4-me, Pi4-pv MA 10A-E OBS! Ny lokal, Samtidigt som EDA698 2016-12-16 11:43
v 16 Tors 2017-04-20 v 16
14 - 19 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen BME5-sbh, D3, D4-ki, E4-pv, F4-pv, M4-me, Pi4-pv MA 8C Samtidigt som EDA698 2017-11-15 12:44
 
Omtentamen
 
Tentamen