Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2016-01-14 v 2
14 - 19 FMSF20, FMSN15, MASM23 FMSF20-0115, FMSN15-0115 Tentamen Tentamen E3, E3-ki, F5-fm, I5-fir MA 9A-D 2016-10-02 16:23
v 19 Tors 2016-05-12 v 19
14 - 19 FMS012, FMSF05, FMSF20, FMSN15, MASB03, MASC01, MASM23 FMS012-0115, FMSF05-0116, FMSF20-0115, FMSN15-0115, MASB03-0705, MASC01-0702, MASM23-0703 Tentamen Omtentamen BME4, C3, C3-ki, D3, D3-ki, E3, E3-ki, E4-ki, F3, F4-fm, F5-fm, I2, I5-fir, Pi2, Pi4-fm MA 9A-F omtentamen för antagna tom HT-2012., För FMS012 för E3 ges 2016-10-02 20:16
v 33 Mån 2016-08-15 v 33
8 - 13 FMSF20 FMSF20-0115 Tentamen Omtentamen E3-ki, E4-ki MA 9C-E Tills m FMS012+FMSN15+FMS072 2016-10-02 15:53
 
Omtentamen
 
Tentamen