Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Fre 2016-06-03 v 22
8 - 13 FRTN30 FRTN30-0115 Tentamen Tentamen D4, E4-ra, F4, F4-r, I4, I4-fir, Pi4-bg Sparta:D 40 st 2016-10-02 15:51
v 33 Tis 2016-08-16 v 33
14 - 19 FRTN30 FRTN30-0115 Tentamen Omtentamen D4, E4-ra, F4, F4-r, I4, I4-fir, Pi4-bg MA 9F 2016-10-02 15:54
 
Omtentamen
 
Tentamen