Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tis 2015-10-27 v 44
8 - 13 EDAN65 EDAN65-0114 Tentamen Tentamen C4, D4-is, D4-pv, E4, F4-pv, Pi4 Vic:2A-C Vic2C delas m EDA221 2016-10-03 19:44
v 1 Fre 2016-01-08 v 1
8 - 13 EDA221, EDAN65 EDA221-0113, EDAN65-0114 Tentamen Omtentamen C4, D4-bg, D4-is, D4-pv, E4-bg, F4-bg, F4-pv, L5-gi, Pi4, Pi4-bg E:2116 2016-10-02 19:51
 
Omtentamen
 
Tentamen