Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Mån 2015-10-26 v 44
14 - 19 KBTA05 KBTA05-1702 Teori Tentamen B1 MA 8, Hela 55 pl 2016-10-03 17:59
v 1 Tors 2016-01-07 v 1
8 - 13 KBTA05 KBTA05-1702 Teori Omtentamen B1 KC:H 2016-10-02 15:52
v 33 Ons 2016-08-17 v 33
8 - 13 KBK011, KBTA05 KBK011-0105, KBTA05-1702 Biokemi, teori, Teori Omtentamen B1-2 KC:H-I 2016-10-02 15:52
 
Omtentamen
 
Tentamen