Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2016-03-17 v 11
14 - 19 ETIA10 ETIA10-0113 Patent och annan immaterialrätt Tentamen B4, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, M4, MSOC1, MWIR1, N4, Pi4 MA 9A-B Flyttad från 19/3 2016-10-02 19:03
v 19 Mån 2016-05-09 v 19
8 - 13 ETIA10 ETIA10-0113 Patent och annan immaterialrätt Omtentamen B4, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, M4, MSOC1, MWIR1, N4, Pi4 E:2517 Tills m EDI042 2016-10-02 15:53
v 33 Fre 2016-08-19 v 33
8 - 13 ETIA10 ETIA10-0113 Patent och annan immaterialrätt Omtentamen B4, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, M4, MSOC1, MWIR1, N4, Pi4 MA 8A Tills m ETIN10+ESSF01 2016-10-02 23:09
 
Omtentamen
 
Tentamen