Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tis 2015-10-27 v 44
14 - 19 EIEN15 EIEN15-0112 Elkraftsystem Tentamen E4-em, E4-ra, M4-en Vic:1B-C tills m FMFN01, 50 pl varav 10 i Vic1B 2016-10-03 18:11
v 19 Fre 2016-05-13 v 19
8 - 13 EIEN15 EIEN15-0112 Elkraftsystem Omtentamen E4-em, E4-ra, M4-en M:IEA (M:1496) 2016-10-02 15:53
 
Omtentamen
 
Tentamen