Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Ons 2016-03-16 v 11
14 - 19 VVAN01 VVAN01-0108 Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr KC:H-I 2016-10-02 18:40
v 34 Ons 2016-08-24 v 34
8 - 13 KETF01, KETF25, KTE131, VVA030, VVAF01, VVAN01 KETF01-0108, KETF25-0113, KTE131-0197, VVA030-0103, VVAF01-0109, VVAN01-0108 Kemisk apparatteknik, transportprocesser, Reaktionsteknik, Teori, Urbana vatten, VA-teknik, Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering Omtentamen B2-4, K2-3, MWLU1, RH4, V2, V4-vr, W4-p, W4-vr MA 8, Hela 2016-10-02 15:52
 
Omtentamen
 
Tentamen