Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Tis 2016-03-15 v 11
14 - 19 MTT045 MTT045-0111 Internationell distributionsteknik Tentamen E4-pla, I4, I4-lp, I4-mf, M4-lp, MLOG1 MA 10A-D 2016-10-02 15:51
v 19 Fre 2016-05-13 v 19
8 - 13 MTT045 MTT045-0111 Internationell distributionsteknik Omtentamen E4-pla, I4, I4-lp, I4-mf, M4-lp, MLOG1 M:Q 2016-10-02 22:26
 
Omtentamen
 
Tentamen