Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tis 2015-10-27 v 44
8 - 13 MION25 MION25-0212 Tentamen Tentamen E4-pla, I4, I4-ai, I5-pvs, M4 MA 8, Hela 2016-10-03 18:09
v 1 Tors 2016-01-07 v 1
8 - 13 MION25 MION25-0212 Tentamen Omtentamen E4-pla, I4, I4-ai, I5-pvs, M4 M:M1 10 st 2016-10-02 15:51
v 34 Mån 2016-08-22 v 34
8 - 13 MION25 MION25-0212 Tentamen Omtentamen E4-pla, I4, I4-ai, I5-pvs, M4 M:M1 2016-10-02 22:40
 
Omtentamen
 
Tentamen