Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Lör 2016-03-19 v 11
8 - 13 KOO022 KOO022-0103 Oorganisk kemi Tentamen B2, K2 MA 9A-B 2016-10-02 15:52
v 19 Fre 2016-05-13 v 19
8 - 13 KOO022, KOOA01, KOOA15 KOO022-0103, KOOA01-0108, KOOA15-0115 Oorganisk kemi, Tentamen, Obligatoriska moment Omtentamen B1-2, K1-2, W1 MA 10A-C /FAFF25 som har 10 pl, 60 pl 2016-10-02 19:21
v 34 Mån 2016-08-22 v 34
8 - 13 KOO022, KOO045, KOOA01, KOOA05, KOOA15 KOO022-0103, KOO045-0104, KOOA01-0108, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Oorganisk kemi, Materialkemi, Tentamen, Allmän kemi, Obligatoriska moment Omtentamen B1-2, BI1, K1-2, K4-m, N4-m, W1 Sparta:D 2016-10-02 19:21
 
Omtentamen
 
Tentamen