Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Mån 2016-03-14 v 11
8 - 13 KOK032 KOK032-0205 Tentamen Tentamen B2, K3 Vic:1B-D delas med FFFF01/FFFF05, 90 pl, varav 10 pl i Vic1D som 2016-10-02 15:52
v 19 Tors 2016-05-12 v 19
8 - 13 KAK050, KOK032, KOKA10 KAK050-0110, KOK032-0205, KOKA10-0108 Tentamen, Organisk kemi, läskurs Omtentamen B2, B4-l, B4-lm, B4-mb, K3, K4-l, MBIO1, MLIV1, W2 KC:H-I 2016-10-02 15:52
v 33 Tis 2016-08-16 v 33
8 - 13 KOK032, KOKN01 KOK032-0205, KOKN01-0113 Tentamen, Läkemedelskemi Omtentamen B2, B4-l, K3, K4-l, N4-nbm KC:K 2016-10-02 15:52
 
Omtentamen
 
Tentamen