Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 1 Tors 2016-01-07 v 1
8 - 13 KBK041, KMB023, KMB031, KMB040, KMBF01 KBK041-0105, KMB023-0104, KMB031-0105, KMB040-0198, KMBF01-0116 Genteknik, teori, Livsmedelsmikrobiologi, Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering, Molekylär cellbiologi, del 1 Omtentamen B3, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K4-l, MBIO1-2, MLIV1, W2 KC:L 2016-10-02 15:54
v 11 Tis 2016-03-15 v 11
8 - 13 KMB031, KMBF01 KMB031-0105, KMBF01-0116 Kvalitet och produktsäkerhet, Molekylär cellbiologi, del 1 Tentamen B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K4-l, MBIO2, MLIV1, W2 Kårhusets Gasquesal 2016-10-02 15:52
v 33 Mån 2016-08-15 v 33
14 - 19 KBKA05, KMB031, KMB060, KMBF01 KBKA05-0108, KMB031-0105, KMB060-0105, KMBF01-0116 Teknisk biologi, teori, Kvalitet och produktsäkerhet, Tentamen, Molekylär cellbiologi, del 1 Omtentamen B2, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K2, K4-l, MBIO1-2, MLIV1, W2 KC:H-I KBK041 + KMB023 + KMB040, Tills m 2016-10-02 15:54
 
Omtentamen
 
Tentamen