Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Mån 2015-10-26 v 44
14 - 19 KMB023, KMB040 KMB023-0104, KMB040-0198 Livsmedelsmikrobiologi, Metabolic engineering Tentamen B4-lm, B4-mb, B4-pt, MBIO1-2, MLIV1 Vic:2A-B 2016-10-03 18:10
v 1 Tors 2016-01-07 v 1
8 - 13 KBK041, KMB023, KMB031, KMB040, KMBF01 KBK041-0105, KMB023-0104, KMB031-0105, KMB040-0198, KMBF01-0116 Genteknik, teori, Livsmedelsmikrobiologi, Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering, Molekylär cellbiologi, del 1 Omtentamen B3, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K4-l, MBIO1-2, MLIV1, W2 KC:L 2016-10-02 15:54
v 33 Mån 2016-08-15 v 33
14 - 19 KBK041, KMB023, KMB040 KBK041-0105, KMB023-0104, KMB040-0198 Genteknik, teori, Livsmedelsmikrobiologi, Metabolic engineering Omtentamen B3, B4-lm, B4-mb, B4-pt, MBIO1-2, MLIV1 KC:H-I KBKA05 + KMB031 + KMB060 + KMBF01, Tills m 2016-10-02 15:54
 
Omtentamen
 
Tentamen