Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Tis 2016-01-12 v 2
8 - 13 KBT080 KBT080-0109 Miljöbioteknik Tentamen B4-pt, MBIO1, MLIV1, W4-p KC:H 2016-10-02 19:09
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
8 - 13 KBT080 KBT080-0109 Miljöbioteknik Omtentamen B4-pt, MBIO1, MLIV1, W4-p KC:K 2016-10-02 20:34
 
Omtentamen
 
Tentamen