Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 1 Tors 2016-01-07 v 1
8 - 13 KBK041, KMB023, KMB031, KMB040, KMBF01 KBK041-0105, KMB023-0104, KMB031-0105, KMB040-0198, KMBF01-0116 Genteknik, teori, Livsmedelsmikrobiologi, Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering, Molekylär cellbiologi, del 1 Omtentamen B3, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K4-l, MBIO1-2, MLIV1, W2 KC:L 2016-10-02 15:54
v 22 Tors 2016-06-02 v 22
14 - 19 KBK041 KBK041-0105 Genteknik, teori Tentamen B3, MBIO1 MA 8, Hela 2016-10-02 15:52
v 33 Mån 2016-08-15 v 33
14 - 19 KBK041, KMB023, KMB040 KBK041-0105, KMB023-0104, KMB040-0198 Genteknik, teori, Livsmedelsmikrobiologi, Metabolic engineering Omtentamen B3, B4-lm, B4-mb, B4-pt, MBIO1-2, MLIV1 KC:H-I KBKA05 + KMB031 + KMB060 + KMBF01, Tills m 2016-10-02 15:54
 
Omtentamen
 
Tentamen