Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 13 Lör 2016-04-02 v 13
14 - 18 GEMA01 GEMA01-0108 Grammatik Tentamen GEMA01 SOL Absalon A129b 2016-10-02 17:43
v 15 Lör 2016-04-16 v 15
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0208, GEMA01-0308 Muntlig språkfärdighet, Kultur och samhälle Tentamen GEMA01 SOL Absalon A129b 2016-10-02 17:43
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0408 Skönlitteratur Tentamen GEMA01 SOL Absalon A129b 2016-10-02 19:19
v 17 Mån 2016-04-25 v 17
18 - 20 GEMA01 GEMA01-0208, GEMA01-0308 Muntlig språkfärdighet, Kultur och samhälle Muntlig tentamen GEMA01 SOL Lingvisten L503 2016-10-02 17:43
v 32 Lör 2016-08-13 v 32
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0208, GEMA01-0308 Muntlig språkfärdighet, Kultur och samhälle Omtentamen GEMA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-02 19:25
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0408 Skönlitteratur Omtentamen GEMA01 SOL Humanisthusets hörsal 2016-10-02 19:25
v 33 Mån 2016-08-15 v 33
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0108 Grammatik Omtentamen GEMA01 SOL Absalon A129b 2016-10-02 19:25
 
Muntlig tentamen
 
Omtentamen
 
Tentamen