Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tors 2015-10-29 v 44
8 - 13 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115 Tentamen Tentamen BME4, C4, D4-ks, E4, F4-bg, F4-bm, I4, Pi4-bg, Pi4-ssr Eden 022, Eden 026 2016-10-03 21:12
v 1 Mån 2016-01-04 v 1
8 - 13 FMS065, FMSF15, MASC03 FMS065-0109, FMSF15-0115 Tentamen Omtentamen BME4, C4-sec, D4-ks, E4, F4-bg, F4-bm, I4, Pi4, Pi4-bg, Pi4-ssr, RH4-rh MA 8A Tills m FMS072 2016-10-02 16:23
v 33 Ons 2016-08-17 v 33
14 - 19 FMS065, FMS086, FMS140, FMSF15, MASB02, MASC03 FMS065-0109, FMS086-0115, FMS140-0115, FMSF15-0115, MASB02-0706, MASC03-0705 Tentamen Omtentamen B3, BME3-4, C4-sec, D4-ks, F4-bg, F4-bm, I4, K3, N3, Pi4, Pi4-bg, Pi4-ssr, RH4-rh, W3 MA 9A 2016-10-02 20:16
 
Omtentamen
 
Tentamen