Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2015-10-30 v 44
14 - 19 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115 Tentamen Tentamen BME4-sbh, C4-ks, C4-ssr, D4-bg, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4-fir, M4, MWIR1, Pi3 Vic:3-HELA tills m FHLN05, 140 pl, varav 20 i Vic3A 2016-10-03 21:12
v 1 Tors 2016-01-07 v 1
14 - 19 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115 Tentamen Omtentamen BME4-sbh, C4-ks, C4-ssr, D4-bg, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4-fir, M4, MWIR1, Pi3 Vic:1A Tills m FMSN25 2016-10-02 16:23
v 34 Fre 2016-08-26 v 34
8 - 13 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Tentamen Omtentamen BME4-sbh, C4-ks, C4-ssr, D4-bg, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4-fir, M4, MWIR1, Pi3 MA 9A TIlls m FMSN25 2016-10-02 20:16
 
Omtentamen
 
Tentamen