Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 1 Tors 2016-01-07 v 1
14 - 19 FMN011, FMN050 FMN011-0105, FMN050-0101 Tentamen, Numerisk analys Omtentamen D3, D3-ki, E3, E3-ki, I3 MH:309A, MH:333 2016-10-02 15:52
v 22 Fre 2016-06-03 v 22
14 - 18 FMN050 FMN050-0101 Numerisk analys Tentamen BME4, E3, E3-ki, I3 Vic:2D, Vic:3-HELA OBS, obligatorisk anmälan, 9/5 2016 – 23/5 2016, Tills med FMN011 2016-10-02 22:16
v 34 Lör 2016-08-27 v 34
8 - 12 FMN050 FMN050-0101 Numerisk analys Omtentamen BME4, E3, E3-ki, I3 MA 8C OBS, obligatorisk anmälan, 25/7 2016 – 8/8 2016, Tills med FMN011 2016-10-02 22:53
 
Omtentamen
 
Tentamen