Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 50 Ons 2015-12-09 v 50
14 - 18 FMIF20 Tentamen BME4, E4, M4, MD4, MLIV1, Pi3, RH4 Sparta:A 2016-10-03 18:25
v 19 Fre 2016-05-13 v 19
14 - 18 FMIF20 FMIF20-0111 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Omtentamen BME4, E4, M4, MD4, MLIV1, Pi3, RH4 2016-10-02 22:26
v 34 Ons 2016-08-24 v 34
14 - 18 FMIF20 FMIF20-0111 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Omtentamen BME4, E4, M4, MD4, MLIV1, Pi3, RH4 E:3315 Tills m VTVA05 2016-10-02 23:09
 
Omtentamen
 
Tentamen