Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2016-01-14 v 2
8 - 13 FMF150 FMF150-0199 Termodynamik och statistisk fysik Tentamen F4-tf Fys:H421 2016-10-02 15:53
v 19 Tors 2016-05-12 v 19
8 - 13 FMF150 FMF150-0199 Termodynamik och statistisk fysik Omtentamen F4-tf Fys:H421 Tills m FAFN01+FFFN01/FYST31 2016-10-02 15:55
 
Omtentamen
 
Tentamen