Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Ons 2016-01-13 v 2
8 - 13 FMAF05 FMAF05-0108 System och transformer Tentamen BME4, F2, N3, Pi2 Vic:1-HELA 2016-10-02 15:52
v 19 Fre 2016-05-13 v 19
8 - 13 FMAF05 FMAF05-0108 System och transformer Omtentamen BME4, F2, N3, Pi2 Vic:2A-C tidigare uppgift. OBS 2) obligatorisk anmälan, 18/4 2016 – 2/5 2016, OBS 1) Ny lokal jämfört med 2016-10-02 22:23
v 22 Ons 2016-06-01 v 22
8 - 13 FMAF05 FMAF05-0108 System och transformer Tentamen BME4, C4, D2, E2, E2-ki, I2 MA 8A-B, MA 9, Hela OBS, obligatorisk anmälan, 9/5 2016 – 23/5 2016 2016-10-02 22:16
v 33 Tis 2016-08-16 v 33
14 - 19 FMAF05 FMAF05-0108 System och transformer Omtentamen BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, N3, Pi2 MA 8A-B OBS, obligatorisk anmälan, 25/7 2016 – 8/8 2016 2016-10-02 22:53
 
Omtentamen
 
Tentamen