Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Mån 2016-03-14 v 11
8 - 13 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Tentamen F4, F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H221, Fys:H421 2016-10-02 20:16
v 34 Mån 2016-08-22 v 34
8 - 13 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Omtentamen F4, F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H421 2016-10-02 20:16
 
Omtentamen
 
Tentamen