Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Mån 2015-10-26 v 44
8 - 13 FAFF01, FYST43 FAFF01-0107 Optik och optisk design Tentamen BME4-bf, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43 Fys:H221, Fys:H421 Tills m FFFN01/FYST31 i H421 2016-10-03 18:43
v 1 Mån 2016-01-04 v 1
14 - 19 FAFF01, FYST43 FAFF01-0107 Optik och optisk design Omtentamen BME4-bf, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43 Fys:H421 Tills m FAF220 2016-10-02 15:55
 
Omtentamen
 
Tentamen