Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2016-01-12 v 2
8 - 13 ETTN01 ETTN01-0110 Tentamen Tentamen C4-ks, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, MWIR1 Vic:1B 2016-10-02 15:53
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
14 - 19 ETTN01 ETTN01-0110 Tentamen Omtentamen C4-ks, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, MWIR1 E:2311 Tills m EITF20 2016-10-02 15:53
v 34 Tors 2016-08-25 v 34
8 - 13 ETTN01 ETTN01-0110 Tentamen Omtentamen C4-ks, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, MWIR1 E:2311 Tills m EIT100 2016-10-02 15:54
 
Omtentamen
 
Tentamen