Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2016-03-17 v 11
14 - 19 ETIN10 ETIN10-0111 Kanalmodellering för trådlös kommunikation Tentamen BME4, C4-ks, E4-ks, MSOC2, MWIR1 MA 9C-D 2016-10-02 18:36
v 19 Ons 2016-05-11 v 19
8 - 13 ETIN10 ETIN10-0111 Kanalmodellering för trådlös kommunikation Omtentamen BME4, C4-ks, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:3139 2016-10-02 15:53
v 34 Ons 2016-08-24 v 34
8 - 13 ETIN10 ETIN10-0111 Kanalmodellering för trådlös kommunikation Omtentamen BME4, C4-ks, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 Tills m ESS040 2016-10-02 22:48
 
Omtentamen
 
Tentamen