Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2016-01-14 v 2
8 - 13 ETEN10 ETEN10-0110 Skriftlig tentamen Tentamen E4-fh, F4-hn, MWIR1, N4-hn, Pi4 Eden 025 2016-10-02 15:53
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
8 - 13 ETEN10 ETEN10-0110 Skriftlig tentamen Omtentamen E4-fh, F4-hn, MWIR1, N4-hn, Pi4 E:2311 Tills m EDIN01 2016-10-02 22:02
v 33 Lör 2016-08-20 v 33
8 - 13 ETEN10 ETEN10-0110 Skriftlig tentamen Omtentamen E4-fh, F4-hn, MWIR1, N4-hn, Pi4 E:2311 Tills m EDIN01 2016-10-02 22:47
 
Omtentamen
 
Tentamen