Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 1 Mån 2016-01-04 v 1
8 - 13 ESS030 ESS030-0111 Komponentfysik Omtentamen E2, E3-ki Fys:H421 Tills m FAF080/FYST14 2016-10-02 15:55
v 22 Mån 2016-05-30 v 22
8 - 13 ESS030 ESS030-0111 Komponentfysik Tentamen E2, E3-ki Vic:3C-D 2016-10-02 15:52
v 33 Ons 2016-08-17 v 33
8 - 13 ESS030, FFFF01, FFFF05 ESS030-0111, FFFF01-0215, FFFF05-0110 Komponentfysik, Elektroniska Material, Fasta tillståndets fysik Omtentamen E2, E3-ki, F3, N2 MA 9E-F 2016-10-02 23:09
 
Omtentamen
 
Tentamen