Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Mån 2015-10-26 v 44
8 - 13 ESS010 ESS010-0112 Deltentamen 1 Tentamen E1 MA 9A-D 2016-10-03 18:06
v 1 Mån 2016-01-04 v 1
8 - 13 ESS010 ESS010-0112 Deltentamen 1 Omtentamen E1 E:2311 Tills med EITN55 2016-10-02 18:51
v 2 Tors 2016-01-14 v 2
8 - 13 ESS010 ESS010-0212 Deltentamen 2 Tentamen E1 Sparta:C-D 2016-10-02 15:51
v 19 Fre 2016-05-13 v 19
8 - 13 ESS010 ESS010-0212 Deltentamen 2 Omtentamen E1 MA 8C 2016-10-02 15:51
v 33 Tors 2016-08-18 v 33
8 - 13 ESS010 ESS010-0112 Deltentamen 1 Omtentamen E1 E:2517 Tills m EDI042+ETSN01+ETIN50 2016-10-02 22:47
v 34 Fre 2016-08-26 v 34
8 - 13 ESS010 ESS010-0212 Deltentamen 2 Omtentamen E1 E:2311 Tills m ETS130 + EIT070 2016-10-02 22:48
 
Omtentamen
 
Tentamen