Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2016-03-17 v 11
14 - 19 EIT070 EIT070-0110 Tentamen Tentamen C3, C3-ki, D2, D3-ki, E2, E3-ki, F2, I4, Pi4 MA 10, Hela, MA 8A 2016-10-02 21:39
v 19 Ons 2016-05-11 v 19
14 - 19 EIT070 EIT070-0110 Tentamen Omtentamen C3, C3-ki, D2, D3-ki, E2, E3-ki, F2, I4, Pi4 MA 8A-B 2016-10-02 15:51
v 34 Fre 2016-08-26 v 34
8 - 13 EIT070 EIT070-0110 Tentamen Omtentamen C3, C3-ki, D2, D3-ki, E2, E3-ki, F2, I4, Pi4 E:2311 Tills m ESS010 + ETS130 2016-10-02 22:48
 
Omtentamen
 
Tentamen