Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tors 2015-10-29 v 44
8 - 13 EDAA25 Tentamen BME4, C4, D4-is, D4-pv, E4, F2, F4-bs, M4, N2, Pi4 Kårhusets Gasquesal 100 pl, lokalen delas m MMV042 2016-10-03 18:11
v 1 Tors 2016-01-07 v 1
14 - 19 EDAA25 Omtentamen BME4, C4, D4-is, D4-pv, E4, F2, F4-bs, M4, N2, Pi4 E:1147, E:1149 2016-10-02 19:41
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
8 - 13 EDAA25 EDAA25-0213 Tentamen Omtentamen BME4, C4, D4-is, D4-pv, E4, F2, F4-bs, M4, N2, Pi4 E:2116 2016-10-02 18:40
 
Omtentamen
 
Tentamen