Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 44 Ons 2015-10-28 v 44
14 - 19 EDA230 EDA230-0211 Tentamen i optimerande kompilatorer Omtentamen E4 E:2116 2016-10-03 18:12
 
Omtentamen