Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Ons 2016-01-13 v 2
8 - 13 EDA011, EDA016-017, EDA501, EDAA20 EDA011-0114, EDA016-0204, EDA017-0213, EDA501-0204, EDAA20-0210 Tentamen, Kontrollskrivningar, Programmering, tentamen Tentamen BME1, C1, D1, E1, F1, I2, L2, M1, N1, Pi1, W3 MA 10, Hela även omtentamenstillfälle 2016-10-02 16:54
v 9 Fre 2016-03-04 v 9
15 - 19 EDA011, EDA017 Dugga BME1, F1, N1 Sparta 04-05, Sparta A-D, Hela 2016-10-02 19:22
v 11 Ons 2016-03-16 v 11
8 - 13 EDA017 EDA017-0213 Tentamen Tentamen C1, E1, I2, Pi1 MA 10, Hela, MA 8A-B 2016-10-02 15:51
v 22 Tors 2016-06-02 v 22
8 - 13 EDA011, EDA017, EDA501, EDAA20 EDA011-0114, EDA017-0213, EDA501-0204, EDAA20-0210 Tentamen, Programmering, tentamen Tentamen BME1, E1, F1, I2, L2, M1, N1, Pi1, W3 MA 10, Hela, MA 8A-B, MA 9, Hela 2016-10-02 20:14
v 34 Ons 2016-08-24 v 34
8 - 13 EDA011, EDA016-017, EDA501, EDAA20 EDA011-0114, EDA016-0204, EDA017-0213, EDA501-0204, EDAA20-0210 Tentamen, Kontrollskrivningar, Programmering, tentamen Omtentamen BME1, C1, D1, E1, F1, I2, L2, M1, N1, Pi1, W3 MA 10E-J 2016-10-02 18:40
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen