Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2016-03-17 v 11
14 - 19 AEB020 AEB020-0104 Solel - grundkurs i solcellsteknik Tentamen E4-em, F4-es Vic:3A-B 2016-10-02 18:36
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
13 - 19 AEB020 AEB020-0104 Solel - grundkurs i solcellsteknik Omtentamen E4-em, F4-es Lokal: Inst egen 2016-10-02 15:53
 
Omtentamen
 
Tentamen