Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 23 Mån 2015-06-01 v 23
14 - 18 EDAF35 EDAF35-0115 Tentamen i operativsystem Tentamen C4-sec, D4-is, E4-pv MA 10F-G 2016-10-03 16:30
v 35 Ons 2015-08-26 v 35
8 - 12 EDAF35 EDAF35-0115 Tentamen i operativsystem Omtentamen C4-sec, D4-is, E4-pv MA 10G 2016-10-03 16:30
 
Omtentamen
 
Tentamen