Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Mån 2015-01-12 v 3
14 - 19 EDAA30 EDAA30-0114 Tentamen Tentamen IDA2, IEA3 3T C548 2016-10-05 19:22
v 19 Mån 2015-05-04 v 19
8 - 13 EDAA30, EDI610 EDAA30-0114, EDI610-0112 Tentamen, Digitala system Omtentamen IDA1-2, IEA1, IEA3 3T E210 40 pl 2016-10-05 19:23
v 34 Ons 2015-08-19 v 34
8 - 13 EDAA30, VSMF10 EDAA30-0114, VSMF10-0111 Tentamen, Byggnadskonstruktion Omtentamen med föranmälan IBYA2, IDA2, IEA3 3T C548 2016-10-03 16:31
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen