Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 3 Ons 2015-01-14 v 3
8 - 13 VFTN20 VFTN20-0112 Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper Tentamen L5-fe, L5-fr Eden 026 2016-10-05 19:20
v 19 Ons 2015-05-06 v 19
8 - 13 VFR035, VFTN05, VFTN20 VFR035-0105, VFTN05-0110, VFTN20-0112 Bostadsrätt, Fastighetsbildningsprocessen, Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper Omtentamen med föranmälan L4-fe, L4-fr, L4-gi, L5-fe, L5-fr E:3336 2016-10-05 19:20
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen