Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2015-01-09 v 2
14 - 19 VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05, VTGN01 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0110, VTGF05-0111, VTGN01-0111 Teknisk geologi, Tentamen och redovisning av inlämningsuppgifter, Geoteknologi, Tentamen Omtentamen med föranmälan BI2, V1, V3, V5-at, VTGA01, W1 KC:H 20 pl 2016-10-05 19:45
v 23 Ons 2015-06-03 v 23
8 - 13 VTGF05 VTGF05-0111 Geoteknologi Tentamen BI2 KC:H-I 2016-10-03 16:34
v 34 Ons 2015-08-19 v 34
8 - 13 VTG021, VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05 VTG021-0197, VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0110, VTGF05-0111 Grundvattenteknik, Teknisk geologi, Tentamen och redovisning av inlämningsuppgifter, Geoteknologi Omtentamen med föranmälan BI2, MWLU1, V1, V3, V4-vr, W1, W4-vr KC:V N1 2016-10-03 16:32
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen