Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 12 Ons 2015-03-18 v 12
8 - 13 VFTN01 VFTN01-0110 Fastighetsvärderingssystem Tentamen L4-fe MA 8B-C 2016-10-05 19:22
v 23 Ons 2015-06-03 v 23
8 - 13 VFTN01 VFTN01-0110 Fastighetsvärderingssystem Omtentamen med föranmälan L4-fe E:1123 OBS! Ny tid för tentamen! 2016-10-03 19:02
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen