Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Lör 2015-01-17 v 3
14 - 19 STAA32, STAE01, STAG16, STAN43, TNX071 Omtentamen, Tentamen STAA32, STAE01, STAG16, STAN43 MA 9A-F STAG16: lokal MA9 ABCD omtentamen STAE01: 14:00 - 17:00 omtentamen 2016-10-05 22:36
v 23 Mån 2015-06-01 v 23
14 - 19 STAG15, TNX071 TNX071-0195 Statistik med beslutsteori Tentamen BI2, STAG15-15V Sparta:B-C 2016-10-03 17:58
v 34 Mån 2015-08-17 v 34
8 - 13 TNX071 TNX071-0195 Statistik med beslutsteori Omtentamen BI2 inst, Datum ej fastställd - kontakta 2016-10-03 16:31
v 35 Fre 2015-08-28 v 35
9 - 14 STAG16, TNX071 Omtentamen STAG16 Alfa1:1048 2016-10-03 20:37
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp