Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 40 Tis 2014-09-30 v 40
8 - 10 MMVA01 Dugga BI2 MA 8, Hela 2016-10-12 21:10
v 44 Mån 2014-10-27 v 44
14 - 19 MMVA01 MMVA01-0108 Termodynamik med strömningslära för BI Tentamen BI2 MA 8A-B 50 platser 2016-10-12 20:29
v 2 Ons 2015-01-07 v 2
8 - 13 MMVA01 MMVA01-0108 Termodynamik med strömningslära för BI Omtentamen BI2 M:P1 5 platser 2016-10-05 19:18
v 19 Tors 2015-05-07 v 19
8 - 13 MMV042, MMVA01, MMVF01 MMV042-0195, MMVA01-0108, MMVF01-0408 Numerisk värmeöverföring, del A, Termodynamik med strömningslära för BI, Termodynamik och strömningslära Omtentamen med föranmälan BI2, F5, F5-bem, M2, M4-bem, MD2, Pi4-bem M:M1-2 Tills m MVKN60 2016-10-06 00:28
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen