Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 3 Tis 2015-01-13 v 3
14 - 19 MION05 MION05-0110 Affärsmarknadsföring Tentamen E5-pla, I4, I4-ai, M4, MD4 Sparta:D 2016-10-05 19:20
v 19 Tors 2015-05-07 v 19
14 - 19 MIOF10, MION05 MIOF10-0110, MION05-0110 Material- och produktionsstyrning, Affärsmarknadsföring Omtentamen med föranmälan E4, E4-pla, E5, E5-pla, I4, I4-ai, I4-lp, I4-mf, I4-pr, M4-lp, M4-pr Sparta:C 2016-10-05 19:20
v 35 Mån 2015-08-24 v 35
14 - 19 MION05, MION35 MION05-0110, MION35-0111 Affärsmarknadsföring, Kvalitets- och underhållsstyrning Omtentamen med föranmälan E5, E5-pla, I4, I4-ai, I5-lp, I5-pr, M4, M5-lp, M5-pr, MD4 M:3145 2016-10-03 16:30
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen