Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tors 2014-10-30 v 44
14 - 19 FMSF10 FMSF10-0109 Tentamen Tentamen BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-ssr, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4-fir, M4, MWIR1, Pi3 Vic:1-HELA 140 platser 2016-10-12 20:40
v 2 Tors 2015-01-08 v 2
14 - 19 FMSF10 FMSF10-0109 Tentamen Omtentamen med föranmälan BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-ssr, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4-fir, M4, MWIR1, Pi3 Sparta:B 2016-10-05 19:19
v 34 Fre 2015-08-21 v 34
14 - 19 FMSF10 FMSF10-0109 Tentamen Omtentamen med föranmälan BME4-sbh, C4-ks, C4-ssr, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-ssr, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4-fir, M4, MWIR1 Sparta:A-B 2016-10-03 16:31
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen