Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2014-10-25 v 43
8 - 13 FMS140 FMS140-0108 Tentamen Tentamen W3 Eden 025 OBS temtanestid 8-13. 2016-10-13 00:18
v 2 Lör 2015-01-10 v 2
8 - 13 FMS086, FMS140, FMS155, FMSF15 FMS086-0108, FMS140-0108, FMS155-0103, FMSF15-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan B3, BME3-4, C4, D4, E4, F4, F4-fm, I4, I4-fir, K3, N3, Pi4, Pi4-fm, W3 MA 9C-D 2016-10-05 19:20
v 34 Tis 2015-08-18 v 34
14 - 19 FMS086, FMS140, FMS155, FMSF15 FMS086-0108, FMS140-0108, FMS155-0103, FMSF15-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan B3, BME3-4, C4, D4, E4, F4, F4-fm, I4, I4-fir, K3, N3, Pi4, Pi4-fm, W3 MA 10I-J 2016-10-03 16:30
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen