Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Tis 2015-03-17 v 12
8 - 13 FAFN05 FAFN05-0108 Ljus - materia växelverkan Tentamen F4, F4-f, F4-tf Fys:H421 2016-10-05 19:19
v 35 Ons 2015-08-26 v 35
8 - 13 FAFN05 FAFN05-0108 Ljus - materia växelverkan Omtentamen med föranmälan F4, F4-f, F4-tf Fys:H421 2016-10-03 16:31
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen