Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 12 Tors 2015-03-19 v 12
14 - 19 ETIN10 ETIN10-0111 Kanalmodellering för trådlös kommunikation Tentamen BME4-sbh, C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 MA 9A-B 2016-10-05 19:19
v 24 Ons 2015-06-10 v 24
14 - 19 ETIN10 ETIN10-0111 Kanalmodellering för trådlös kommunikation Omtentamen med föranmälan BME4-sbh, C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:3139 5 pl 2016-10-03 16:30
v 35 Tors 2015-08-27 v 35
14 - 19 ETIN10 ETIN10-0111 Kanalmodellering för trådlös kommunikation Omtentamen med föranmälan BME4-sbh, C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:3139 2016-10-03 16:30
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen